Az Egyesület célja

Célunk jelen világban az ifjúság számára határozott értéket közvetíteni, segítséget nyújtani az életvezetési szokásainak megfelelő kialakításában és gyakorlásában.

Ennek érdekében foglalkozunk az ifjúság egészségi, erkölcsi, vallási, családi és értékteremtő közösségi nevelésével, helyi, regionális és országos szintű rendezvények megszervezésével.

Egyesületünk munkája a keresztény értékrend képviseletében, de nem kizárólag keresztény fiatalok számára szervezett programok, közösségi kapcsolatok formájában valósul meg.

Az egyesület céljainak elérése érdekében az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:

1. Ifjúsági táborok, klubok, találkozók, sporttevékenységek, képzések és egyéb közösségi programok szervezése és lebonyolítása, valamint ezek anyagi feltételeinek megteremtése.

2. Az egyesület gondozásában működő táborok, klubok infrastrukturális fejlesztése, és egyéb felszereltségének javítása.

3. Tanfolyamok, kurzusok, előadások révén segíti tagjai, önkéntesei és az érdeklődők képzését

4. Az egyesület támogatni kívánja az ifjúsággal foglalkozó nevelők, önkéntesek és közreműködők lelkivezető- és egyéb, az egyesület céljait szolgáló, képzésekben való részvételét.

5. Az egyesület a fenti rendezvényeket önkéntesek bevonásával szervezi és valósítja meg, vagyis

 • Önkénteseket toboroz, és ez által önkéntes bázist hoz létre.
 • Felkészítő tréningeket tart, és módszertani programokat dolgozz ki.

6. Találkozókat, közös rendezvényeket, konferenciákat szervez, hazai és nemzetközi szervezetekkel.

7. Az egyesület támogatja külföldi oktatási programok átvételét, és azok hazai viszonylatban való alkalmazását, kapcsolatok építését külföldi ifjúsági szervezetekkel. Ezzel az egyesület igyekszik biztosítani fiatalok számára azt is, hogy más országok kultúráját, az ott élő emberek életét testközelből megismerjék. 

8. Vallási, kulturális és sport rendezvényeket szervez.

9. Annak érdekében, hogy szociális, anyagi és társadalmi háttértől függetlenül a gyermekek, fiatalok részt vehessenek a a célkitűzéseit megvalósító rendezvényeken anyagi forrást teremt.

 • Pénzbeli adományokat gyűjt (és juttat el a rászorulók részére)
 • Nem pénzbeli adományokat gyűjt
 • Jótékonysági rendezvényeket szervez
 • Olyan pályázatokon indul, melyek segítik céljai és tevékenysége megvalósításában.

10. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében elektronikus és papír alapú kiadványokat jelentet meg.

Az Egyesület a fenti közhasznú feladatokat az alábbi állami közfeladatok elősegítése érdekében végzi:

 1. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64.§ (1) (2) pontjában foglaltak;
 2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) pontjában foglaltak;
 3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) 8. valamint a 23.§ (5) 11.,17.  pontjában foglaltak;
 4. a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló szóló 1991. évi XX. törvény 121 § a) pontjában foglaltak;
 5. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3§ (1) e) pontjában foglaltak;

Az egyesület szolgáltatásai nyitottak, az egyesület tagjain kívül álló természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli jogalanyok is részesülhetnek a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. A Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és tevékenysége pártoktól független, azoknak anyagi és nem anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

További bejegyzéseink

Lámpás Tini Klub

Lámpás Tini Klub

A Covid-19 miatt érvényben lévő gyülekezési korlátozás miatt Lámpás Klubjaink kénytelenek szünetelni. Amíg a személyes találkozás nem lehetséges, alkalmainkat online formában tartjuk meg. Az aktuális információk

Egyesület

Az Egyesület célja

Célunk jelen világban az ifjúság számára határozott értéket közvetíteni, segítséget nyújtani az életvezetési szokásainak megfelelő kialakításában és gyakorlásában. Ennek érdekében foglalkozunk az ifjúság egészségi, erkölcsi,